2019-11-06 | Jednostka: KP PSP Staszów

6 listopada 2019 roku realizując ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA” Komendant Powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz otworzył spotkanie dotyczące przeciwdziałaniu zatruciom tlenkiem węgla, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miejsko - Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu staszowskiego oraz mistrz kominiarski pan Krzysztof Majcher.

Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo użytkowania urządzeń grzewczych - piecyków i kuchenek gazowych, a także przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożenia tlenkiem węgla

St. kpt. Michał Żal omówił przyczyny występowania w pomieszczeniach tlenku węgla potocznie zwanego „czadem” oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Wskazano na możliwość wyposażenia budynków użyteczności publicznej oraz mieszkań w czujki detekcyjne jako dodatkowe zabezpieczenie przed tlenkiem węgla. Podano przedstawiono statystyki sezonów zimowych dotyczące zdarzeń z „czadem” na obszarze kraju jak również powiatu staszowskiego.        

Podsumowując stwierdzono podczas spotkania, że prowadzona szeroko i intensywnie kampania społeczna przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia świadomości wśród społeczeństwa w kwestii zagrożenia tlenkiem węgla.

  

Opracowanie: st.kpt. Michał Żal, KP PSP Staszów

Zdjęcia: Archiwum, KP PSP Staszów

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 2

Odwiedzin od 28.12.2018 140618

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *