2019-11-05 | Jednostka: KP PSP Jędrzejów

W dniach 4 i 5 listopada 2019 roku komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski wizytował jednostki OSP z terenu gminy Jędrzejów. Celem wizyty w ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi było zapoznanie z warunkami lokalowymi oraz potencjałem ratowniczym jednostek, a także problemami z jakimi muszą mierzyć się jednostki OSP w swojej codziennej działalności. W trakcie spotkań z przedstawicielami jednostek komendant dokonał sprawdzenia wykonania przedsięwzięć remontowych realizowanych przez wizytowane jednostki OSP z dofinansowania otrzymanego od MSWiA i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Jednocześnie podziękował za pełną poświęcenia i oddania strażacką służbę.

Opracowanie: kpt. Sylwester Delipacy
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Jędrzejowie

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 3

Odwiedzin od 28.12.2018 140619

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *