2019-10-08 | Jednostka: KP PSP Pińczów

Od początku września, w związku z powrotem uczniów do szkół, pińczowscy strażacy wznowili działania związane z akcją pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo!… przez cały rok szkolny”.  Przedsięwzięcia te miały różnorodny charakter. Był to zarówno udział w obserwacji przebiegu próbnych ewakuacji połączony z prezentacją sprzętu ratowniczego, symulowane akcje gaśnicze placówek oświatowych, jak również prelekcje związane z wizytami uczniów w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie.  
Główną tematyką pogadanek było szeroko rozumiane bezpieczeństwo pożarowe dzieci i młodzieży szkolnej zarówno podczas pobytu w szkole, jak i w czasie pozalekcyjnym. Zgodnie z założeniami akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo!…przez cały rok szkolny” poinstruowano uczniów, jak poprawnie zachować się w sytuacji zagrożenia, by pomóc innym nie narażając siebie samego oraz jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze.  
Z uwagi na początek sezonu grzewczego strażacy przypominali uczniom o zaletach zainstalowania w domostwach czujników tlenku węgla i dymu w nawiązaniu do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- informacyjnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, której kolejna edycja ruszyła z dniem 1 października 2019 roku.        

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka, KP PSP Pińczów
Zdjęcia : archiwum KP PSP Pińczów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 18

Odwiedzin od 28.12.2018 170229

* 25-02-2020r. Końskie. O godzinie 5. 50 doszło do pożaru poddasza budynku jednorodzinnego. Strażacy ugasili ogień podając 1 prąd wody. W wyniku zdarzenia budynek nie nadaję się do zamieszkania. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 24-02-2020r. Na terenie woj. świętokrzyskiego odnotowano 205 interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w pow. kieleckim-44, buskim – 29, jędrzejowskim-29, włoszczowskim -19, staszowskim -17, kazimierskim-17, koneckim – 16. Zdarzenia dotyczą m.in: uszkodzeń na budynkach mieszkalnych - 41, na obiektach gospodarczych – 36. powalonych drzew -124 interwencje. Skutki wichur usuwało 316 zastępów/1341 strażaków. * * * * * * * * * * *