2019-10-08 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

3 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono i omówiono problematykę bezpieczeństwa na terenie powiatu włoszczowskiego. Dokonano także podsumowania rozliczenia wydatkowanych środków finansowych otrzymanych jako nagrodę „Koziołka” za zajęcie  I miejsce w ramach programu Bezpieczne Świętokrzyskie w 2018 roku.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Włoszczowski pan Dariusz Czechowski, członkowie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego: pani Małgorzata Gusta i pan Rafał Pacanowski, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie, Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, a także dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych prowadzonych przez powiat włoszczowski.

W trakcie dyskusji zostały m.in.  poruszone tematy w zakresie przeciwdziałania hejtowi wśród młodzieży, szkolenia dla pedagogów na temat bezpieczeństwa w sieci oraz zagadnienia dla seniorów np. zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z środków płatniczych, a także zagrożenia związane z tlenkiem węgla (czadem), czy zachowania się podczas pożaru.

 

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 20

Odwiedzin od 28.12.2018 170231

* 25-02-2020r. Końskie. O godzinie 5. 50 doszło do pożaru poddasza budynku jednorodzinnego. Strażacy ugasili ogień podając 1 prąd wody. W wyniku zdarzenia budynek nie nadaję się do zamieszkania. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 24-02-2020r. Na terenie woj. świętokrzyskiego odnotowano 205 interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w pow. kieleckim-44, buskim – 29, jędrzejowskim-29, włoszczowskim -19, staszowskim -17, kazimierskim-17, koneckim – 16. Zdarzenia dotyczą m.in: uszkodzeń na budynkach mieszkalnych - 41, na obiektach gospodarczych – 36. powalonych drzew -124 interwencje. Skutki wichur usuwało 316 zastępów/1341 strażaków. * * * * * * * * * * *