2019-10-08 | Jednostka: KP PSP Ostrowiec

Dyrektorzy szkół, przedszkoli, internatów, domów dziecka i placówek o podobnym przeznaczeniu dbając o zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz pracowników co roku dokonują sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z zarządzanych przez siebie budynków, innymi słowy przeprowadzają ćwiczenia ewakuacyjne wypełniając tym samym zapisy § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przepis ten stanowi że „w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników”. Właściciele lub zarządcy w/w budynków o prowadzeniu „próbnej ewakuacji” powiadamiają właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Na terenie powiatu ostrowieckiego strażacy na czele z komendantem od początku roku szkolnego odwiedzają placówki, gdzie prowadzone są ćwiczenia ewakuacyjne. Mają oni za zadanie zapoznanie uczniów i pracowników obiektów z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia. Z pomocą ratowników staramy się  przygotować dzieci, młodzież oraz kadrę pedagogiczną do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca nauki, zabawy i pracy. Za każdym razem funkcjonariusze przypominają, że najważniejsze to bezpiecznie wyjść na zewnątrz i nie ma tu czasu na ubieranie się w szatni, zbieranie swoich rzeczy, czy dokumentowania zdarzenia w mediach społecznościowych i lepiej zrozumieć to wcześniej, bo przy pożarze każda źle podjęta decyzja może mieć wpływ na nasze i czyjeś życie. Czas spędzony z młodzieżą strażacy poświecili również na propagowanie pozytywnych postaw wśród młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w domu, podczas sezonu grzewczego w myśl kampanii „Kreci mnie bezpieczeństwo”.

 

Opracowanie: mł. bryg. Barbara Majdak,

Zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.

 

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 35

Odwiedzin od 28.12.2018 170246

* 27-02-2020r. Sielpia Wielka, pow.konecki. O godzinie 9. 40 podczas prac budowlanych doszło do do zawalenia części istniejącej ściany fundamentowej budynku handlowo-usługowego.W wyniku zdarzenia częściowo przysypany został mężczyzna, który został uwolniony przez innego pracownika firmy. Po przyjeździe JOP zajęło się poszkodowanym. Przeprowadzono RKO przy pomocy urządzenia AED. Na miejsce przybył ZRM, który kontynuował RKO. Pomimo reanimacji lekarz o godz. 10.23 stwierdził zgon mężczyzny. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. * 25-02-2020r. Końskie. O godzinie 5. 50 doszło do pożaru poddasza budynku jednorodzinnego. Strażacy ugasili ogień podając 1 prąd wody. W wyniku zdarzenia budynek nie nadaję się do zamieszkania. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 24-02-2020r. Na terenie woj. świętokrzyskiego odnotowano 205 interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w pow. kieleckim-44, buskim – 29, jędrzejowskim-29, włoszczowskim -19, staszowskim -17, kazimierskim-17, koneckim – 16. Zdarzenia dotyczą m.in: uszkodzeń na budynkach mieszkalnych - 41, na obiektach gospodarczych – 36. powalonych drzew -124 interwencje. Skutki wichur usuwało 316 zastępów/1341 strażaków. * * * * * * * * * * *