2019-08-08 | Jednostka: KP PSP Starachowice

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach 6 sierpnia b.r. uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Nadleśnictwo Starachowice. Spotkanie poświęcono wdrożonemu przez starachowickich leśników nowatorskiemu systemowi wykrywania pożarów na obszarach leśnych.

System umożliwia wykrycie pożaru w lesie i przekazanie informacji do straży pożarnej. Monitoring „Smoke detection” opiera się na sieci kamer na wieżach obserwacyjnych. Innowacją w stosunku do obecnych dostrzegalni jest możliwość wyeliminowania obserwatorów, którzy fizycznie dyżurują na wieżach i obserwują otoczenie pod kątem występowania dymu.

Kamery stanowiące trzon systemu są odporne na czynniki atmosferyczne łącznie z możliwością załączenia grzałek na wypadek zaśnieżenia obiektywu. Każda z dostrzegalni jest połączona z punktem alarmowo- dyspozycyjnym nadleśnictwa za pomocą dedykowanych łączy światłowodowych. Oprogramowanie systemu na podstawie algorytmów realizuje automatyczną detekcję dymu wraz z przesyłem danych o pożarze i jego lokalizacji. System wysyła alerty o pożarze na urządzenia mobilne wraz z udostępnieniem danych o lokalizacji źródła dymu.

W trakcie konferencji przeprowadzono próby skuteczności systemu. W dwóch punktach lasu wytworzono zadymienie za pomocą świec dymnych. System teledetekcji ze 100 % dokładnością wykrył źródło zadymienia wraz z podaniem geoprzestrzennych danych o lokalizacji pożaru. Warto wspomnieć, że te same źródła zadymienia równolegle wykryli obserwatorzy na dostrzegalniach pożarowych. Lokalizacja wskazywana przez obserwatorów w dostrzegalniach na podstawie azymutów i punktów charakterystycznych nie była tak precyzyjna, jak w przypadku systemu „Smoke detection”.

Budowę systemu teledetekcji poprzedziły szczegółowe analizy mające na celu wytypowanie miejsc budowy wież obserwacyjnych. Prace te prowadzono przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach, która m.in. udostępniła leśnikom mapowe dane numeryczne ze statystykami występowania pożarów. Strażacy uczestniczyli również  w testach widoczności terenu z miejsc wytypowanych na podstawie mapy wysokościowej terenu.

Działania Nadleśnictwa Starachowice oraz Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach są odpowiedzią na obecne wyzwania związane z ochroną przeciwpożarową lasów. System teledetekcji dymu monitorujący starachowickie lasy przyspieszy wykrycie pożaru i umożliwi skrócenie czas dojazdu jednostek ochrony ppoż do źródła ognia.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Nyga, Grzegorz Wachnicki - Nadleśnictwo Starachowice

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 137

Odwiedzin od 28.12.2018 103415

* 24.08.2019 r. Jędrzejów ul. Nowa. Około godziny 11:00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały 4 osoby. Strażacy wraz z Pogotowiem Ratunkowym udzielili pomocy poszkodowanym, równocześnie zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia, odłączyli zasilanie w samochodach, zebrali rozlane płyny eksploatacyjne. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej.23.08.2019 r. Miłków, pow. ostrowiecki. Około godziny 22:07 doszło do wypadku samochodu osobowego, który uderzył w przepust na DK9. Pojazdem podróżowało 5 osób. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do 5 osób uwięzionych w pojeździe oraz ewakuacji poszkodowanych wspólnie z ZRM na zewnątrz samochodu. 4 osoby zostały zabrane do szpitala, śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. Na czas działań ruch na DK9 został wstrzymany. W działaniach udział brało 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. * 22.08.2019 r. Starachowice. Około godziny 15:47 doszło do kolizji samochodu osobowego z dostawczym. Uczestnicy wypadku zostali zbadani przez ZRM. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach i zebraniu rozlanych płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu. W działaniach brało udział 2 zastępy straży pożarnej - 7 ratowników. * 21.08.2019 r. Przezwody pow. sandomierski. Około godziny 15:20 doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. W wyniku zderzenia poszkodowany został kierujący motocyklem. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, następnie przekazali Pogotowiu Ratunkowemu. Równocześnie strażacy zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia, odłączyli zasilanie pojazdów, zabezpieczyli płyny eksploatacyjne. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * * * * *