2019-03-13 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój

13 marca 2019 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju kontynuowali na terenie powiatu buskiego kampanię „Stop pożarom traw!”. Strażacy w tym dniu przeprowadzili kolejną akcję edukacyjno-informacyjną, tym razem na terenie targowiska miejskiego, hali targowej oraz na terenach ogródków działkowych zlokalizowanych w Busku-Zdroju, przekazując osobom tam przebywającym materiały informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z procederem wypalania traw na nieużytkach rolnych. Akcja była kolejnym etapem działań, gdzie poruszano przedmiotową tematykę.

Kampania społeczna „Stop pożarom traw!” w powiecie buskim została rozpoczęta w dniu 28 lutego br. W jej ramach rozesłano apele do wszystkich parafii rzymskokatolickich na terenie powiatu buskiego z prośbą o odczytanie ich wiernym. Apele przesłano również do lokalnych środków masowego przekazu (apele te są regularnie ponawiane) z prośbą o ich propagowanie. Materiały dotyczące przedmiotowej kampanii społecznej zostały również zamieszczone na stronie internetowej buskiej komendy. Ponadto tematyka dotycząca szkodliwości wypalania traw poruszana jest w czasie trwającej kampanii sprawozdawczej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu, a także podczas wizyt dzieci w buskiej Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej PSP oraz w sali edukacyjnej „Ognik”. Strażacy oprócz przekazywania materiałów informacyjnych odpowiadali na zadawane pytania, a sama akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony buskiego społeczeństwa.

Opracowanie: bryg. Marek Lis

Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 281

Odwiedzin od 28.12.2018 35969

* 22.03.2019r. Kielce ul. Husarska. Około godziny 17:44 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało 6 osób. Strażacy wraz z Pogotowiem Ratunkowym udzielili pomocy medycznej poszkodowanym, równocześnie strażacy zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia poprzez odłączenie prądu w pojazdach, usunięciu płynów eksploatacyjnych, zabezpieczenie pojazdów. W działaniach brał udział 1 zastęp Straży Pożarnej.20.03.2019 r. Kije, pow. pińczowski. Około godz. 13:52 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowym. Pojazdami podróżowało 6 osób (4 dorosłych oraz 2 dzieci). Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym osobom oraz odłączeniu akumulatorów w pojazdach. Droga krajowa nr 78 w trakcie działań była całkowicie zablokowana. W wypadku została poszkodowana 1 osoba. W działaniach udział brało 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. * 17.03.2019 r. W dniu dzisiejszym na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano 70 pożarów suchych traw na nieużytkach. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 151 zastępów Straży Pożarnej. * 16.03.2019 r. Psary-Kąty, pow. kielecki. Około godziny 22:08 doszło do wypadku drogowego, w którym samochód osobowy wypadł z zakrętu drogi i znalazł się poza pasem jezdni na boisku sportowym.W wyniku zdarzenia kierowca samochodu osobowego został uwięziony w pojeździe.Poszkodowanego uwolniono przy użyciu narzędzi hydraulicznych.W akcji ratowniczej brały udział 4 zastępy straży pożarnej oraz inne służby. * *