2019-03-13 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój

13 marca 2019 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju kontynuowali na terenie powiatu buskiego kampanię „Stop pożarom traw!”. Strażacy w tym dniu przeprowadzili kolejną akcję edukacyjno-informacyjną, tym razem na terenie targowiska miejskiego, hali targowej oraz na terenach ogródków działkowych zlokalizowanych w Busku-Zdroju, przekazując osobom tam przebywającym materiały informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z procederem wypalania traw na nieużytkach rolnych. Akcja była kolejnym etapem działań, gdzie poruszano przedmiotową tematykę.

Kampania społeczna „Stop pożarom traw!” w powiecie buskim została rozpoczęta w dniu 28 lutego br. W jej ramach rozesłano apele do wszystkich parafii rzymskokatolickich na terenie powiatu buskiego z prośbą o odczytanie ich wiernym. Apele przesłano również do lokalnych środków masowego przekazu (apele te są regularnie ponawiane) z prośbą o ich propagowanie. Materiały dotyczące przedmiotowej kampanii społecznej zostały również zamieszczone na stronie internetowej buskiej komendy. Ponadto tematyka dotycząca szkodliwości wypalania traw poruszana jest w czasie trwającej kampanii sprawozdawczej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu, a także podczas wizyt dzieci w buskiej Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej PSP oraz w sali edukacyjnej „Ognik”. Strażacy oprócz przekazywania materiałów informacyjnych odpowiadali na zadawane pytania, a sama akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony buskiego społeczeństwa.

Opracowanie: bryg. Marek Lis

Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 148

Odwiedzin od 28.12.2018 103426

* 24.08.2019 r. Jędrzejów ul. Nowa. Około godziny 11:00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały 4 osoby. Strażacy wraz z Pogotowiem Ratunkowym udzielili pomocy poszkodowanym, równocześnie zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia, odłączyli zasilanie w samochodach, zebrali rozlane płyny eksploatacyjne. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej.23.08.2019 r. Miłków, pow. ostrowiecki. Około godziny 22:07 doszło do wypadku samochodu osobowego, który uderzył w przepust na DK9. Pojazdem podróżowało 5 osób. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do 5 osób uwięzionych w pojeździe oraz ewakuacji poszkodowanych wspólnie z ZRM na zewnątrz samochodu. 4 osoby zostały zabrane do szpitala, śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. Na czas działań ruch na DK9 został wstrzymany. W działaniach udział brało 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. * 22.08.2019 r. Starachowice. Około godziny 15:47 doszło do kolizji samochodu osobowego z dostawczym. Uczestnicy wypadku zostali zbadani przez ZRM. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach i zebraniu rozlanych płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu. W działaniach brało udział 2 zastępy straży pożarnej - 7 ratowników. * 21.08.2019 r. Przezwody pow. sandomierski. Około godziny 15:20 doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. W wyniku zderzenia poszkodowany został kierujący motocyklem. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, następnie przekazali Pogotowiu Ratunkowemu. Równocześnie strażacy zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia, odłączyli zasilanie pojazdów, zabezpieczyli płyny eksploatacyjne. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * * * * *