W dniu 30 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Busku- Zdroju odbyła się narada pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej z województwa świętokrzyskiego. Organizatorem narady była Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Busku- Zdroju. Naradzie przewodniczył z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP
st. bryg. Robert Sabat.

W naradzie wzięli udział:

 • komendanci nadzorujący sprawy operacyjne,
 • pracownicy realizujący sprawy operacyjne,
 • dowódcy jednostek ratowniczo- gaśniczych.

Podczas narady poruszone zostały między innymi następujące tematy:

 • działalność operacyjna w kontekście sporządzania informacji ze zdarzeń oraz bieżącej wymiany informacji,
 • uwagi i wnioski po odprawie Centralnego Odwodu Operacyjnego,
 • RODO – uwagi i wnioski w zakresie: aktualizacji dokumentacji operacyjnej, prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych oraz sporządzania informacji ze zdarzeń,
 • inspekcie gotowości operacyjnej JRG, PSK/MSK, OSP z ksrg – najczęściej występujące nieprawidłowości,
 • stan realizacji mierników funduszu wsparcia,
 • wnioski z analizy zabezpieczenia operacyjnego (poziom wojewódzki),
 • udział komendantów, dowódców JRG, dowódców zmian w działaniach ratowniczo- gaśniczych,
 • sprawozdanie komendantów powiatowych i miejskiego dotyczące działalności operacyjnej za 2018 rok,
 • współrzędne geograficzne w IZZ; aktualizacja warstw: hydrantów, punktów czerpania wody i punktów wodowania łodzi,
 • analiza wypadkowości w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • analizy zdarzeń – wnioski i uwagi,
 • cele i kierunki operacyjne na 2019 rok,
 • nadzór nad działalnością operacyjną.

Podsumowania i zakończenia narady dokonał zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat.

 

Opracowanie: kpt. Kamil Ciepielewski, KW PSP w Kielcach

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Busku- Zdroju

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 83

Odwiedzin od 28.12.2018 36073

* 23.03.2019r. W dniu dzisiejszym na terenie województwa świętokrzyskiego doszło do 111 pożarów traw na nieużytkach. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 213 zastępów oraz 1032 strażaków. 22.03.2019r. Kielce ul. Husarska. Około godziny 17:44 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało 6 osób. Strażacy wraz z Pogotowiem Ratunkowym udzielili pomocy medycznej poszkodowanym, równocześnie strażacy zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia poprzez odłączenie prądu w pojazdach, usunięciu płynów eksploatacyjnych, zabezpieczenie pojazdów. W działaniach brał udział 1 zastęp Straży Pożarnej. *