2018-10-08 | Jednostka: KM PSP

7 października 2018 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowej strażnicy jednostki ratowniczo- gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Uroczystego otwarcia nowej strażnicy dokonali: senator RP Krzysztof Słoń, wojewoda świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Adam Czajka, komendant miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat oraz  burmistrz miasta i gminy Chmielnik Pan Paweł Wójcik.

W uroczystości otwarcia nowej siedziby JRG nr 4 wzięli udział także zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP: st.bryg. Robert Sabat, bryg. Tomasz Bajerczak, komendanci powiatowi PSP, a także szefowie służb i instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego. Tuż po otwarciu nowego obiektu aktu poświęcenia strażnicy z kosza drabiny mechanicznej dokonali: kapelan świętokrzyskich strażaków ks. Marek Mrugała i kapelan kieleckich strażaków ks. Łukasz Zygmunt.  Uroczystość była okazją do odznaczenia strażaków komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej PSP w Kielcach. Strażacy zostali odznaczeni: Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Podczas uroczystości świętokrzyski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Adam Czajka  wręczył akt powołania na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Kielcach mł. bryg. Mariuszowi Górze. Bardzo miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie przez wykonawców inwestycji pamiątkowego dzwonu, który ozdobi budynek strażnicy jednostki ratowniczo- gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Pamiątkowy dzwon, który będzie służył do dokonywania zmiany służby w JRG, w imieniu chmielnickich strażaków odebrał dowódca jednostki ratowniczo- gaśniczej nr 4 w Chmielniku bryg. Szymon Górski. Z kolei burmistrz miasta i gminy Chmielnik Pan Paweł Wójcik wraz z przewodniczącym rady miejskiej w Chmielniku Panem Sławomirem Wójcikiem wręczyli komendantowi miejskiemu PSP w Kielcach bryg. Sławomirowi Karwatowi czek na 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku. Uroczysty apel uświetniły swoją obecnością kompania honorowa wystawiona przez SA PSP w Krakowie, kompania honorowa wystawiona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brudzowie oraz poczty sztandarowe KW PSP, KM PSP i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu obszaru chronionego JRG nr 4 w Chmielniku. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów poprowadzona przez dowódcę uroczystości mł.kpt. Marcina Bajura - oficera komendy wojewódzkiej PSP w Kielcach. Po oficjalnej uroczystości na placu JRG nr 4 w Chmielniku odbył się okolicznościowy piknik strażacki z elementami niepodległościowymi, na który składały się koncert orkiestry dętej, pokazy w zadymionym namiocie, pokaz sikawki konnej z OSP Śladków Duży, nauka udzielania pierwszej pomocy, pokazy sprawnościowe strażaków, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo techniczne, zabawy dla dzieci i konkursy z nagrodami, wystawa sprzętu ratowniczego.

Pomysł przeniesienia siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 4 w Chmielniku do nowej siedziby z budynku ochotniczej straży pożarnej powstał w 2012 roku w związku z inicjatywą przekazania w użytkowanie Komendy Miejskiej PSP w Kielcach nieruchomości eksploatowanej przez Nadleśnictwo Chmielnik, położonej w Chmielniku przy ul. Przemysłowej. W dniu 10 listopada 2014 roku nieruchomość została oddana we władanie Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Inwestycja polegająca na dostosowaniu obiektów Nadleśnictwa na potrzeby strażnicy JRG nr 4 została włączona do programu finansowania Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2014. W obowiązujących pierwotnie programach inwestycyjnych realizację robót planowano w latach 2014 – 2016. Z uwagi na brak środków finansowych termin zakończenia inwestycji został wydłużony do 2018 roku. Wartość inwestycji w JRG nr 4 w Chmielniku wynosiła: 4 928 520 zł, w tym z budżetu państwa w kwocie: 4 748 520 zł (w tym środki z programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, to kwota: 2 098 720 zł).

Dzięki pozyskanym środkom pieniężnym, powstał spełniający wymogi pełnienia służby budynek o powierzchni użytkowej 941 m2 i kubaturze 3363 m3. Ponadto wybudowano budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 115 m2 i budynek magazynowy o powierzchni 750 m2 do przechowywania sprzętu pożarniczego oraz środków gaśniczych i sorbentów. Jednocześnie zmodernizowane zostało zagospodarowanie terenu w celu wytworzenia powierzchni do swobodnego poruszania się pojazdów pożarniczych oraz plac wraz z obiektem do ćwiczeń doskonalących w ramach doskonalenia zawodowego strażaków i sportu pożarniczego.
W JRG nr 4 w Chmielniku służbę pełni 35 strażaków, którzy zabezpieczają operacyjnie 4 gminy powiatu kieleckiego (Chmielnik, Pierzchnicę, Raków i częściowo Morawicę) oraz częściowo 3 gminy innych powiatów (gm. Gnojno - powiat buski, gm. Kije - powiat pińczowski, gm. Szydłów - powiat staszowski). Pod ochroną chmielnickich strażaków znajduje się ok. 35 tys. mieszkańców i 580 km2 powierzchni. W jednostce stacjonuje 6 wozów bojowych (2 gaśnicze, 1 ratownictwa drogowego, 1 autodrabina mechaniczna o max wysięgu 37 metrów, 1 samochód rozpoznania ratowniczego i 1 zaopatrzeniowy).


Opracowanie : mł.bryg. Mariusz Góra
Zdjęcia : Archiwum KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 89

Odwiedzin od 28.12.2018 33795

* 17.03.2019 r. W dniu dzisiejszym na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano 70 pożarów suchych traw na nieużytkach. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 151 zastępów Straży Pożarnej. 16.03.2019 r. Psary-Kąty, pow. kielecki. Około godziny 22:08 doszło do wypadku drogowego, w którym samochód osobowy wypadł z zakrętu drogi i znalazł się poza pasem jezdni na boisku sportowym.W wyniku zdarzenia kierowca samochodu osobowego został uwięziony w pojeździe.Poszkodowanego uwolniono przy użyciu narzędzi hydraulicznych.W akcji ratowniczej brały udział 4 zastępy straży pożarnej oraz inne służby. * *