2018-07-11 | Jednostka: KP PSP Skarżysko - Kamienna

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej kładzie duży nacisk na współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Właściwe relacje i ścisłe współdziałanie PSP i OSP pozytywnie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W tym celu Komendant Powiatowy – st. bryg. Marcin Machowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Andrzejem  Pyzikiem osobiście wizytują siedziby jednostek OSP, by spotkać się z druhami, na bieżąco zapoznawać się z trudnościami występującymi w jednostce i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

W czerwcu odbyło się siedem spotkań, w trakcie których poruszono sprawy związane z  realizacją zakupów i remontów strażnic w 2018 roku, rozmawiano na temat  dofinansowania otrzymanego od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Spotkania miały na celu również zapoznanie się z wyposażeniem, potencjałem ratowniczym oraz  planami dalszego rozwoju jednostek.

W całym półroczu komendanci uczestniczyli w ponad 20 spotkaniach na terenie powiatu zarówno w jednostkach z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, jak również w jednostkach spoza systemem. W każdym spotkaniu podkreślano ważną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Ich wyszkolenie,  profesjonalizm w podejściu do tematu bezpieczeństwa , aktywność i mobilność sprawiają, że  społeczności lokalne widzą w  nich oparcie w sytuacjach kryzysowych.

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik, KP PSP Skarżysko- Kamienna
Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Skarżysko- Kamienna

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. 13.07.2018 r. Kielce. ul. Łódzka o godz. 13.20 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych marki Dacia Logan i Opel Vectra. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy, którzy samodzielnie opuścili pojazdy. Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP kierowcy Opla, odłączeniu zasilania w pojazdach oraz neutralizacji powstałych wycieków. Po zakończeniu działań zastępy wróciły do koszar. * *