2018-07-11 | Jednostka: KP PSP Skarżysko - Kamienna

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej kładzie duży nacisk na współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Właściwe relacje i ścisłe współdziałanie PSP i OSP pozytywnie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W tym celu Komendant Powiatowy – st. bryg. Marcin Machowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Andrzejem  Pyzikiem osobiście wizytują siedziby jednostek OSP, by spotkać się z druhami, na bieżąco zapoznawać się z trudnościami występującymi w jednostce i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

W czerwcu odbyło się siedem spotkań, w trakcie których poruszono sprawy związane z  realizacją zakupów i remontów strażnic w 2018 roku, rozmawiano na temat  dofinansowania otrzymanego od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Spotkania miały na celu również zapoznanie się z wyposażeniem, potencjałem ratowniczym oraz  planami dalszego rozwoju jednostek.

W całym półroczu komendanci uczestniczyli w ponad 20 spotkaniach na terenie powiatu zarówno w jednostkach z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, jak również w jednostkach spoza systemem. W każdym spotkaniu podkreślano ważną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Ich wyszkolenie,  profesjonalizm w podejściu do tematu bezpieczeństwa , aktywność i mobilność sprawiają, że  społeczności lokalne widzą w  nich oparcie w sytuacjach kryzysowych.

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik, KP PSP Skarżysko- Kamienna
Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Skarżysko- Kamienna

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 14.11.2018r. Skotniki, pow. sandomierski. Około 19:17 zastępy Straży Pożarnej zostały zadysponowane do zdarzenia w którym mężczyzna został przynieciony przez ciągnik rolniczy. Po dojeździe na miejsce KDR podjął dezycję o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podniesieniu ciągnika w celu wydobycia poszkodowanego mężczyny. W tym samym czasie na miejscu pojawił się ZRM. O godzinie 19:42 lekarz stwierdził zgon mężczyzny. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej, ZRM oraz Policja. * 12.11.2018r. Kielce. Około godz. 12:45 doszło do koliizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Działania ratowników PSP polegały na zabezpieczeniu instalacji elektrycznej w pojazdach, sorbcji plamy substancji ropopochodnej powstałej na jezdni w wyniku zdarzenia oraz udzieleniu KPP jednemu z podróżujących. W działaniach brał udział jeden zastęp straży pożarnej oraz inne służby. * 11.11.2018r. Rzepin Pierwszy, pow. starachowicki. Około godz. 14:51 zastępy JRG Starachowice zostały zadysponowane do zderzenia dwóch samochodów osobowych na DW 756 . Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. Będący na miejscu ZRM podjął decyzję o zabraniu 2 kobiet do szpitala w celu dalszych badań. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * 10.11.2018r. Fidor, pow. konecki. Około godziny 15:00 doszło do dachowania samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia poszkodowana została osoba kierujęca autem. W działaniach brały udział 2 zastepy straży pożarnej oraz inne służby. * * * *