2018-07-11 | Jednostka: KP PSP Skarżysko - Kamienna

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej kładzie duży nacisk na współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Właściwe relacje i ścisłe współdziałanie PSP i OSP pozytywnie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W tym celu Komendant Powiatowy – st. bryg. Marcin Machowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Andrzejem  Pyzikiem osobiście wizytują siedziby jednostek OSP, by spotkać się z druhami, na bieżąco zapoznawać się z trudnościami występującymi w jednostce i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

W czerwcu odbyło się siedem spotkań, w trakcie których poruszono sprawy związane z  realizacją zakupów i remontów strażnic w 2018 roku, rozmawiano na temat  dofinansowania otrzymanego od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Spotkania miały na celu również zapoznanie się z wyposażeniem, potencjałem ratowniczym oraz  planami dalszego rozwoju jednostek.

W całym półroczu komendanci uczestniczyli w ponad 20 spotkaniach na terenie powiatu zarówno w jednostkach z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, jak również w jednostkach spoza systemem. W każdym spotkaniu podkreślano ważną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Ich wyszkolenie,  profesjonalizm w podejściu do tematu bezpieczeństwa , aktywność i mobilność sprawiają, że  społeczności lokalne widzą w  nich oparcie w sytuacjach kryzysowych.

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik, KP PSP Skarżysko- Kamienna
Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Skarżysko- Kamienna

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 20

Odwiedzin od 28.12.2018 9137

* 19.01.2019 r. Sandomierz, ul. Lwowska. Około godziny 09:08 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp dwóm poszkodowanym osobom, odłączeniu akumulatorów oraz zakręceniu butli LPG w pojazdach. Pojazdami podróżowało łącznie 5 osób. 2 osoby zostałe zabrane do szpitala. * W działaniach udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * 18.01.2019 r. m.Knapówka, powiat włoszczowski. Około godziny 19:02 doszło do wypadku samochodu osobowego marki Toyota Corolla. Poszkodowane zostały 3 osoby, którym strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy w postaci: wsparcia psychicznego ( 3 osoby) oraz założeniu kołnierzy ortopedycznych (2 osobom). Osoby przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia ZRM, który dwie z nich zabrał do szpitala. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 17.01.2019 r. Sędziszów powiat jędrzejowski. Około godziny 06:10 doszło do wypadku samochodu osobowego. Poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej. Zabezpieczoną przekazali Pogotowiu Ratunkowemu przybyłemu na miejsce zdarzenia. Równocześnie strażacy zajęli się stroną techniczną wypadku. W działaniach brało udział 4 zastępy Straży Pożarnej. * * * * * *