2018-07-11 | Jednostka: KP PSP Skarżysko - Kamienna

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej kładzie duży nacisk na współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Właściwe relacje i ścisłe współdziałanie PSP i OSP pozytywnie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W tym celu Komendant Powiatowy – st. bryg. Marcin Machowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Andrzejem  Pyzikiem osobiście wizytują siedziby jednostek OSP, by spotkać się z druhami, na bieżąco zapoznawać się z trudnościami występującymi w jednostce i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

W czerwcu odbyło się siedem spotkań, w trakcie których poruszono sprawy związane z  realizacją zakupów i remontów strażnic w 2018 roku, rozmawiano na temat  dofinansowania otrzymanego od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Spotkania miały na celu również zapoznanie się z wyposażeniem, potencjałem ratowniczym oraz  planami dalszego rozwoju jednostek.

W całym półroczu komendanci uczestniczyli w ponad 20 spotkaniach na terenie powiatu zarówno w jednostkach z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, jak również w jednostkach spoza systemem. W każdym spotkaniu podkreślano ważną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Ich wyszkolenie,  profesjonalizm w podejściu do tematu bezpieczeństwa , aktywność i mobilność sprawiają, że  społeczności lokalne widzą w  nich oparcie w sytuacjach kryzysowych.

 

Opracowanie: bryg. Andrzej Pyzik, KP PSP Skarżysko- Kamienna
Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Skarżysko- Kamienna

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.09.2018r. Około godziny 15.30 w msc. Ruszcza-Płaszczyzna pow. sandomierski doszło do przewrócenia platformy sadowniczej podczas pracy. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu ZRM, Policja, 4 zastępy Straży Pożarnej. * 19.09.2018 r. Około godziny 19.00 w msc. Górno, pow. kielecki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia ranna została jedna osoba. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, Policja i ZRM. * 18.09.2018r. ok. godziny 14:53 w miejscowości Starachowice miał miejsce wypadek samochodu osobowego, którym podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia dwie kobiety zostały zabrane do szpitala, natomiast mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP uczestnikom wypadku oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. W zdarzeniu udział brało 3 zastępy PSP. * * * * * * * * *