×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-05-13 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

W dniu 11 maja w wyjątkowym 2018 roku, w którym świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Krzysztofa Jacha Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Robertowi Sabatowi. Zaproszonych gości przywitał kpt. Marcin Oziębło Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej składając jednocześnie podziękowania strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kazimierskiego za codzienny trud i ofiarność. Podziękowania złożone zostały także Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, władzom samorządowym, burmistrzom, wójtom za dotychczasową współpracę i wszelką przychylność na rzecz rozwoju jednostek ochrony przeciwpożarowych. W uroczystym apelu udział wzięli goście: st. bryg. Robert Sabat - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, st. bryg. Janusz Chawiński – Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach, podinsp. Jacek Piwowarski - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, ks. Marian Fatyga – kapelan powiatowy strażaków w Kazimierzy Wielkiej, ks. Janusz Mularz - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, Jacenty Socha- V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej w Kielcach, Marian Stoczkiewicz – Prezes Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Kazimierzy Wielkiej wraz z emerytami Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, Marek Różycki – Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kazimierzy Wielkiej, Tadeusz Podkowa – Prezes Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej, a także liderzy lokalnych samorządów ze starostą i przewodniczącym Rady Powiatu na czele. Zaproszenie na imprezę przyjęli również burmistrzowie i wójtowie gmin ziemi kazimierskiej, radni, pedagodzy, szefowie firm, instytucji i stowarzyszeń.

W czasie uroczystości wręczone zostały wyróżnienia i odznaczenia resortowe oraz awanse zawodowe na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczeni i wyróżnieni zostali:

 • st. kpt. Krzysztof Wojtasik - Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • mł. asp. Mariusz Grudzień - Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • mł. ogn. Michał Pawlik - Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” kpt. Marcin Oziębło. Oficjalne wręczenie odznaczenia odbędzie się na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kielcach w dniu 26 maja b.r.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie gen. bryg. Leszek Suski wyróżnił dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Pana st. kpt. Krzysztofa Wojtasika.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • st. kpt. Krzysztof Jach na stopień służbowy młodszego brygadiera
 • kpt. Marcin Bożek na stopień służbowy starszego kapitana
 • mł. asp. Damian Kucybała na stopień służbowy aspiranta
 • mł. asp. Łukasz Wałęza na stopień służbowy aspiranta
 • mł. asp. Arkadiusz Lewicki na stopień służbowy aspiranta
 • ogn. Aneta Kowalska na stopień służbowy starszego ogniomistrza
 • ogn. Grzegorz Wójcik na stopień służbowy starszego ogniomistrza
 • mł. ogn. Tomasz Mleko na stopień służbowy ogniomistrza
 • st. sekc. Paweł Służalski na stopień służbowy młodszego ogniomistrza
 • st. sekc. Jarosław Penkalski na stopień służbowy młodszego ogniomistrza
 • sekc. Mateusz Dora na stopień służbowy starszego sekcyjnego
 • sekc. Łukasz Parada na stopień służbowy starszego sekcyjnego

W dniu 4 maja 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał kpt. Marcinowi Żarek stopień służbowy starszy kapitan. Oficjalne wręczenie awansu nastąpi na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kielcach.

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej” wyróżniono emerytów:

 • Kazimierz Kusak
 • Władysław Słupik

Zabierając głos st. bryg. Robert Sabat Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego pogratulował odznaczonym i awansowanym dziękując jednocześnie za trud, poświecenie i zaangażowanie strażakom ochotnikom oraz komendantom gminnym. Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach st. bryg. mgr inż. Janusz Chawiński, także pogratulował osiągnięć kazimierskim strażakom dziękując jednocześnie za współpracę. Na zakończenie uroczystości komendant powiatowy PSP kpt. Marcin Oziębło podziękował zaproszonym gościom za udział w uroczystości zapraszając wszystkich na pokaz sprzętu strażackiego oraz poczęstunek - strażacką grochówkę.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała orkiestra strażacka ze Skalbmierza pod batutą dh kapelmistrza Roberta Basiaka. Msza Święta w intencji kazimierskich strażaków odbyła się w dniu 4 maja 2018 r. i była celebrowana przez księdza Janusz Mularza- Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło

Zdjęcia: Zdzisław Pilarski


siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 19.05.2018 r. Czarkowy pow. buski. Około godziny 11:00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały 4 osoby. Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym, którzy zostali przekazani Pogotowiu Ratunkowemu. Równocześnie ratownicy zajęli się zabezpieczeniem technicznym pojazdów i przywróceniem przejezdności drogi powiatowej. W działaniach brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej.18.05.2018r. Lipnica pow. jędrzejowski. O godzinie 12. 48 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie podróżujacej autem osobowym. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy straży pożarnej.17.05.2018r. Marczakowe Doły pow. kielecki, Autobus marki Scania Irizar przewożący grupę około 20 osób znajduje się poza jezdnią i utknął w grząskim gruncie. Autokar znajdował się na stromym wzgórzu, a pasażerowie byli poza pojazdem. Kierowca wielokrotnie próbował cofać autokarem w kierunku utwardzonej drogi, ale ze względu na podmokły grunt obsuwał się coraz niżej, aż do znacznego załamania terenu. Istniało ryzyko, że autobus może się ześliznąć przodem ze wzgórza. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyciągnięciu autobusu z grząskiego gruntu za pomocą wciągarki linowej na drogę utwardzoną. W działaniach udział brało 2 zastępy Straży Pożarnej oraz Policja. * * *