2018-05-13 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

W dniu 11 maja w wyjątkowym 2018 roku, w którym świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Krzysztofa Jacha Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Robertowi Sabatowi. Zaproszonych gości przywitał kpt. Marcin Oziębło Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej składając jednocześnie podziękowania strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kazimierskiego za codzienny trud i ofiarność. Podziękowania złożone zostały także Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, władzom samorządowym, burmistrzom, wójtom za dotychczasową współpracę i wszelką przychylność na rzecz rozwoju jednostek ochrony przeciwpożarowych. W uroczystym apelu udział wzięli goście: st. bryg. Robert Sabat - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, st. bryg. Janusz Chawiński – Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach, podinsp. Jacek Piwowarski - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, ks. Marian Fatyga – kapelan powiatowy strażaków w Kazimierzy Wielkiej, ks. Janusz Mularz - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, Jacenty Socha- V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej w Kielcach, Marian Stoczkiewicz – Prezes Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Kazimierzy Wielkiej wraz z emerytami Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, Marek Różycki – Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kazimierzy Wielkiej, Tadeusz Podkowa – Prezes Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej, a także liderzy lokalnych samorządów ze starostą i przewodniczącym Rady Powiatu na czele. Zaproszenie na imprezę przyjęli również burmistrzowie i wójtowie gmin ziemi kazimierskiej, radni, pedagodzy, szefowie firm, instytucji i stowarzyszeń.

W czasie uroczystości wręczone zostały wyróżnienia i odznaczenia resortowe oraz awanse zawodowe na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczeni i wyróżnieni zostali:

 • st. kpt. Krzysztof Wojtasik - Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • mł. asp. Mariusz Grudzień - Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • mł. ogn. Michał Pawlik - Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” kpt. Marcin Oziębło. Oficjalne wręczenie odznaczenia odbędzie się na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kielcach w dniu 26 maja b.r.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie gen. bryg. Leszek Suski wyróżnił dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Pana st. kpt. Krzysztofa Wojtasika.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • st. kpt. Krzysztof Jach na stopień służbowy młodszego brygadiera
 • kpt. Marcin Bożek na stopień służbowy starszego kapitana
 • mł. asp. Damian Kucybała na stopień służbowy aspiranta
 • mł. asp. Łukasz Wałęza na stopień służbowy aspiranta
 • mł. asp. Arkadiusz Lewicki na stopień służbowy aspiranta
 • ogn. Aneta Kowalska na stopień służbowy starszego ogniomistrza
 • ogn. Grzegorz Wójcik na stopień służbowy starszego ogniomistrza
 • mł. ogn. Tomasz Mleko na stopień służbowy ogniomistrza
 • st. sekc. Paweł Służalski na stopień służbowy młodszego ogniomistrza
 • st. sekc. Jarosław Penkalski na stopień służbowy młodszego ogniomistrza
 • sekc. Mateusz Dora na stopień służbowy starszego sekcyjnego
 • sekc. Łukasz Parada na stopień służbowy starszego sekcyjnego

W dniu 4 maja 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał kpt. Marcinowi Żarek stopień służbowy starszy kapitan. Oficjalne wręczenie awansu nastąpi na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kielcach.

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej” wyróżniono emerytów:

 • Kazimierz Kusak
 • Władysław Słupik

Zabierając głos st. bryg. Robert Sabat Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego pogratulował odznaczonym i awansowanym dziękując jednocześnie za trud, poświecenie i zaangażowanie strażakom ochotnikom oraz komendantom gminnym. Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach st. bryg. mgr inż. Janusz Chawiński, także pogratulował osiągnięć kazimierskim strażakom dziękując jednocześnie za współpracę. Na zakończenie uroczystości komendant powiatowy PSP kpt. Marcin Oziębło podziękował zaproszonym gościom za udział w uroczystości zapraszając wszystkich na pokaz sprzętu strażackiego oraz poczęstunek - strażacką grochówkę.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała orkiestra strażacka ze Skalbmierza pod batutą dh kapelmistrza Roberta Basiaka. Msza Święta w intencji kazimierskich strażaków odbyła się w dniu 4 maja 2018 r. i była celebrowana przez księdza Janusz Mularza- Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło

Zdjęcia: Zdzisław Pilarski


siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 14.11.2018r. Skotniki, pow. sandomierski. Około 19:17 zastępy Straży Pożarnej zostały zadysponowane do zdarzenia w którym mężczyzna został przynieciony przez ciągnik rolniczy. Po dojeździe na miejsce KDR podjął dezycję o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podniesieniu ciągnika w celu wydobycia poszkodowanego mężczyny. W tym samym czasie na miejscu pojawił się ZRM. O godzinie 19:42 lekarz stwierdził zgon mężczyzny. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej, ZRM oraz Policja. * 12.11.2018r. Kielce. Około godz. 12:45 doszło do koliizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Działania ratowników PSP polegały na zabezpieczeniu instalacji elektrycznej w pojazdach, sorbcji plamy substancji ropopochodnej powstałej na jezdni w wyniku zdarzenia oraz udzieleniu KPP jednemu z podróżujących. W działaniach brał udział jeden zastęp straży pożarnej oraz inne służby. * 11.11.2018r. Rzepin Pierwszy, pow. starachowicki. Około godz. 14:51 zastępy JRG Starachowice zostały zadysponowane do zderzenia dwóch samochodów osobowych na DW 756 . Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. Będący na miejscu ZRM podjął decyzję o zabraniu 2 kobiet do szpitala w celu dalszych badań. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * 10.11.2018r. Fidor, pow. konecki. Około godziny 15:00 doszło do dachowania samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia poszkodowana została osoba kierujęca autem. W działaniach brały udział 2 zastepy straży pożarnej oraz inne służby. * * * *