5 maja 2018 r. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Joachimem Brudzińskim - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w obecności m.in. Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, parlamentarzystów oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadiera Leszka Suskiego wręczył nominacje na stopień nadbrygadiera trzem komendantom wojewódzkim PSP.

Nominacje generalskie i pamiątkowe szable z rąk Prezydenta RP otrzymali:
st. bryg. Adam Czajka – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
st. bryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Ceremonia nominacji odbyła się podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezydent pogratulował awansowanym i podziękował strażakom za ich służbę, profesjonalizm, odwagę oraz podkreślił wysoką ocenę w społeczeństwie, a także życzył dalszych sukcesów. Zwrócił też uwagę, że nominacje generalskie przypadają w wyjątkowym, historycznym wręcz momencie - w wyjątkowym roku 100. rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości

nadbryg. Adam Czajka służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął jako absolwent Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, z dniem  1 czerwca 1999 roku. Jest również absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również wiele studiów podyplomowych w szkołach pożarniczych oraz na uczelniach państwowych i prywatnych w zakresie: „Oficerskiego przeszkolenia zawodowego”, „Technologii materiałów wybuchowych”, „Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego”, „Zajmowania przez strażaków stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi”, „Zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej oraz w zakresie nauk politycznych o specjalizacji „Administracja rządowa i samorządowa” oraz „Kontrola instytucji publicznych”. W latach 1999 – 2007 pełnił służbę jako pracownik działu nauczania Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W 2007 roku przeniesiony został do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Sandomierzu, gdzie w latach 2008-2015 zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, a od dnia 24 kwietnia 2015 roku Komendanta Powiatowego PSP. W dniu 15 stycznia 2016 roku minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego PSP, powołał  nadbryg. Adama Czajkę na stanowisko Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

W uznaniu zasług i za wzorową służbę był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służę”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Policji”.
Nadbryg. Adam Czajka jest funkcjonariuszem mocno zaangażowanym na rzecz bezpieczeństwa pożarowego województwa świętokrzyskiego. Wielokrotnie,  w okresie służby dowodził skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi na terenie powiatu sandomierskiego oraz województwa świętokrzyskiego.
Szczególnie wyróżnił się w czasie powodzi jaka w 2010 roku nawiedziła województwo świętokrzyskie. W trwającej ponad miesiąc akcji  powodziowej przyczynił się do uratowania zakładu Pilklington Polska czego m.in. efektem było uratowanie 2500 miejsc pracy i zapobieżenie skażeniu ekologicznemu.
    
Na stanowisku Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach nadbryg. Adam Czajka wykazuje ogromne zaangażowanie w poprawę warunków służby i pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W okresie ponad dwuletniej służby na stanowisku szefa świętokrzyskich strażaków zmodernizował budynek Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, Ponadto, dzięki jego staraniom w bieżącym roku zostanie oddany do użytku nowy budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Nr 4 w Chmielniku i rozpocznie się budowa nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Kielcach.
Nadbryg. Adam Czajka współpracuje i wspiera jednostki ochotniczych straży pożarnych, czego efektem jest doposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i łodzie oraz remont remiz straży ochotniczych.

Opracował: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz.

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 14.11.2018r. Skotniki, pow. sandomierski. Około 19:17 zastępy Straży Pożarnej zostały zadysponowane do zdarzenia w którym mężczyzna został przynieciony przez ciągnik rolniczy. Po dojeździe na miejsce KDR podjął dezycję o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podniesieniu ciągnika w celu wydobycia poszkodowanego mężczyny. W tym samym czasie na miejscu pojawił się ZRM. O godzinie 19:42 lekarz stwierdził zgon mężczyzny. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej, ZRM oraz Policja. * 12.11.2018r. Kielce. Około godz. 12:45 doszło do koliizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Działania ratowników PSP polegały na zabezpieczeniu instalacji elektrycznej w pojazdach, sorbcji plamy substancji ropopochodnej powstałej na jezdni w wyniku zdarzenia oraz udzieleniu KPP jednemu z podróżujących. W działaniach brał udział jeden zastęp straży pożarnej oraz inne służby. * 11.11.2018r. Rzepin Pierwszy, pow. starachowicki. Około godz. 14:51 zastępy JRG Starachowice zostały zadysponowane do zderzenia dwóch samochodów osobowych na DW 756 . Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. Będący na miejscu ZRM podjął decyzję o zabraniu 2 kobiet do szpitala w celu dalszych badań. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * 10.11.2018r. Fidor, pow. konecki. Około godziny 15:00 doszło do dachowania samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia poszkodowana została osoba kierujęca autem. W działaniach brały udział 2 zastepy straży pożarnej oraz inne służby. * * * *