***17.10.2017r.m. Gromadzice, pow. ostrowiecki. Doszło do przewrócenia się wozu ciągniętego przez traktor rolniczy.Wóz przewoził 10 osób.W wyniku zdarzenia ranne zostały 2 osoby podróżujące na wozie.Działania ratownicze prowadziło 6 zastępów JOP, w tym 18 strażaków. ***16.10.2017r. Kielce, ul. Świętokrzyska, zderzenie czterech samochodów osobowych. W zdarzaniu brało udział pięć osób, w tym dwie zostały ranne. Działania ratownicze prowadziło 5 zastępów PSP, w tym 18 strażaków.***14.10.2017r. Soboszów pow. kazimierski, Doszło do zderzenia samochodu osobowego z tirem. 1 osoba zmarła i jedna została ranna w wyniku zdarzenia. Na miejscu ZRM, Policja oraz 5 zastępów SP.***12.10.2017 r. msc. Rożki, gm. Obrazów, pow. sandomierski. Tuż po godz. 2:00 doszło do dachowania samochodu osobowego. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące samochodem osobowym. Jedną z osób, która została zakleszczona w pojeździe wydobyto przy użyciu narzędzi hydraulicznych. W działaniach trwających ponad 2 godziny udział wzięło 2 zastępy PSP w tym 7 strażaków.***
2016-10-03 | Jednostka: 

CZAD ZABIJA - BĄDŹ CZUJNY

  print

APEL

CZAD ZABIJA – BĄDŹ CZUJNY !!!

odnośniki: poradniki Rzadowego Centrum Bezpieczeństwa

Jak się przygotować - poradnik

Jak się przygotować - infografika

              Wraz z nadejściem jesieni, rozpoczyna się okres grzewczy, a z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób z całej Polski. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru,
a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

 

            Państwowa Straż Pożarna co roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.

W roku 2015 odnotowano 11 830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, 181 pożarów od urządzeń na paliwo ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwo gazowe. (Dane statystyczne KG PSP)

 

            Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych. (Dane statystyczne KG PSP)

 

            W związku z powyższym mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa apelujemy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności o:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) zabrania się:

 

Przewody kominowe, do których podłączone są urządzenia grzewcze należy czyścić w następujących czasookresach:

 

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku , jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych .

Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) przewody kominowe winny być poddawane okresowej kontroli ich sprawności, co najmniej raz w roku, a czynności te powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza
w rzemiośle kominiarskim.

 

Odpowiedzialność za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm.)

 

Traktując priorytetowo bezpieczeństwo mieszkańców województwa świętokrzyskiego, apeluję do Państwa
o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych. Wykonywanie usług kominiarskich należy powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla
w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Tlenek w
ęgla jest gazem powstającym
w wyniku niepełnego procesu spalania. Z uwagi na fakt,
że jest gazem silnie trującym i nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie "dusi w gardle" strażacy nazywają go

 „CICHYM ZABÓJCĄ”

Kielce, dnia 3 października 2016 roku.

 

Zobacz więcej - film "Czad - cichy zabójca"Dodał:Adam Zaborowski

Wróć

Na skróty

Aktualności
Organizacja
Składniki majątku
Zamówienia publiczne
Galeria
Kontakt

Organizacja i bezpieczeństwo

Jednostki PSP
Prewencja
Porady

Praca i służba

Zasady rekrutacji
Nabór
Ośrodek szkolenia
Historia
Psycholog

Publicznie dostępne wykazy i informacje

Wykaz rzeczoznawców
Informacje związane z poważnymi awariami przemysłowymi